Glöm inte att teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring

Underhåll av din lägenhet
Som medlem ansvarar du för underhållet i din lägenhet. Vad som ingår i din lägenhet och vad du har ansvar för att underhålla finns beskrivet i föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över din lägenhets våtutrymmen.

 

Förändringar i din lägenhet
Du får göra mindre förändringar i din lägenhet t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Om du vill göra mer omfattande förändringar måste du alltid kontakta styrelsen för att få tillstånd innan du sätter igång. Det gäller t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum eller omfattande förändringar i våtutrymmen. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten.


Läs: Bo i bostadsrätt:  BoBR_3

Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med de övriga medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar föreningens bostäder och de gemensamma anläggningarna. Du har en besittningsrätt till din lägenhet som är obegränsad i tid, vilket innebär att du enbart kan sägas upp för avflyttning om du inte betalar fastlagda avgifter till föreningen eller allvarligt bryter mot föreningens ordningsregler för boendet. Du har rätt att sälja din lägenhet till i stort sett vem som helst och till valfritt pris. Föreningen kan endast motsätta sig överlåtelsen om köparen inte är skötsam eller har otillräcklig ekonomi.

 

Uthyrning
När det gäller andrahandsuthyrning av lägenheter gäller speciella ganska stränga regler enligt lagen om bostadsrätter. Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du alltid kontakta styrelsen för att få godkännande av andrahandsuthyrningen. Begäran ska vara skriftlig och skickas till föreningens mejladress. I begäran ska du skriva varför du vill hyra ut i andra hand, tidsperiod samt uppgifter om vem som ska hyra lägenheten.Överföring till ny ägare

Om du ska sälja din bostadsrätt ska styrelsen godkänna köparen, d v s den nya medlemmen. Enligt gällande lagstiftning ska styrelsen behandla medlemsansökan inom fyra veckor. Styrelsen behandlar dock ansökan så fort som möjligt, men räkna med att det tar ett minst ett par veckor.

-Kopia på kreditupplysning ska bifogas medlemsansökan.
-Vid överlåtelse utgår en administrativ avgift som uppgår till 2,5% av ett prisbasbelopp. Avgiften debiteras köparen.
-Den nya medlemmen förbinder sig att följa föreningens ordnings- och trivselregler.