Årsredovisning 2013

Föreningens underhållsplan: Underhållsplanen sträcker sig 30 år framåt.

Det finns inte någon reparationsfond.

2014 Byte av elledningar i lägenheter
2013 Fönsterbyte norrsidan, tapetsering trappuppgångar
2012 Dörrbyte
2009 Fasad- och takrenovering
2002 Byte balkonger
1996 Stambyte och renovering av kök och bad

Arsredov 2013_18