Varför trivselregler?
Syftet med föreningens trivselregler är att vi ska ha en bra boendemiljö och trivas med att bo i fastigheten.
Trivselreglerna gäller dig som bor i fastigheten, gäster och inneboende samt eventuella andrahandshyresgäster. Om du inte följer trivselreglerna kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar.

Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. I all gemenskap måste det finnas regler för att allt ska fungera. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla trivselregler. Om dessa följs bidrar vi till en bra grannsämja, att vårt område ser snyggt och attraktivt ut. Vi slipper också onödiga kostnader. Ett välskött hus ger dessutom våra lägenheter ett högre värde.

Utöver nedan trivselregler gäller föreningens stadgar liksom de ordningsregler som framgår av boendepärmen.

Du och dina grannar
Det är mycket lyhört i fastigheten och försök ta hänsyn till detta i allra största möjliga mån. Det gäller i lägenheten men också i våra gemensamma utrymmen som exempelvis i trapphus och tvättstuga.

 - Tänk på ljudnivån på TV, radio eller stereo
- Ska du ha fest informera dina grannar innan

Borrning och spikning
Om du behöver borra, spika eller utföra något annat arbete som kan vara störande måste det utföras med hänsyn till övriga boende. Borrning är endast tillåtet på följande tider:


Måndag-fredag kl 08.00-20.00
Lördag och söndag kl 10.00-18.00

Rökning
Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåtet liksom att kasta fimpar utanför våra portar eller från balkongen. Tänk också på att visa hänsyn till dina grannar vid rökning på balkongerna.

Säkerhet och ansvar
Vi ansvarar tillsammans för entré, cykelrum, vindsrum och källare etc.

Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott. Släpp inte in okända personer i fastigheten.

Ur brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt är det viktigt att hålla trapphusen fria. Inga cyklar eller barnvagnar får ställas i trapphusen.

Det är viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som tillhör respektive lägenhet och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning reda skapar trivsel samt underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra sina sysslor.

Upptäcker du ohyra i din lägenhet anmäl omedelbart till styrelsen.

Meddela gärna dina grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Husdjur
Har du husdjur är det ditt ansvar att se till att de inte stör eller förorenar i fastigheten eller rastas i planteringarna.

Störande grannar
Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00.

Livlig granne
Alla måste visa respekt för sina grannar, och i det ingår till exempel att inte störa någons nattsömn. Ska du ha fest, så prata med dina grannar innan. Det är vanligt att sätta upp lappar i trappuppgången och varna grannarna innan man har fest. Men den metoden är inte juridiskt hållbar. Självklart måste man få spela musik, och när man bor i ett flerfamiljshus ingår det att man hör grannarna ibland.

Men att uppfattas som störande är någonting helt annat. Ska man ha fest är det bättre att prata med sina grannar, än att sätta upp lappar. Be grannarna att höra av sig så fort de blir störda och om de knackar på eller ringer, så sänk genast volymen. Det bästa är om man kan reda ut sådana här saker grannar emellan.

Är du den som blivit störd, så prata först med din granne. Fungerar inte det så kan du kontakta styrelsen i din bostadsrättsförening. Då är det viktigt att du skriver ner tid och datum för störningen, och även hur du blev störd. En enstaka fest behöver inte tas upp med styrelsen, men om du känner att du blir störd vid upprepade tillfällen kan en kontakt med din styrelse vara ett sätt att reda ut problemet.

En störande granne måste först få reda på att han eller hon stör, och sedan en chans att bättra sig. Därför är det bra om någon i styrelsen kontaktar honom eller henne direkt efter att ett klagomål kommit in. Då räcker det med ett samtal.

Blir det inte bättre kan styrelsen skicka ett brev med "anmodan om rättelse". Brevet ska också upplysa personen i fråga om att han eller hon omedelbart ska sluta störa sina grannar och att störningen annars kan leda till avhysning.

Som sista utväg kan styrelsen ansöka hos tingsrätten om uppsägning av den störande grannen för att kunna avhysa denne. Då krävs bevis i form av dokumentation, vittnen och eventuellt rapporter från polis och väktare.

Om du blir störd av din granne, ska du i första hand kontakta denne, och försöka lösa problemet. Fungerar inte detta, så får du kontakta styrelsen. I detta skede bör du börja dokumentera störningarna så noga som möjligt. Observera att för att driva ett fall till vräkning krävs mycket noggrann dokumentation, gärna från flera medlemmar.