Här samlar vi dokument som återfinns i Lägenhetspärmen som hör till varje lägenhet och som ska följa lägenheten och inte ägaren.

 Spis bruksanvisning

 Kyl & Frys bruksanvisning

 Fläkt bruksanvisning

 

På din ytterdörr finns ett lägenhetsnummer

Information om lägenhetsnumrering Den lägenhet som du bor i har ett nummer i det lägenhetsregister som lantmäteriet upprättat. Det nya numret är knutet till adressen det är därför samma nummer finns i varje portuppgång. När lägenhetsregistret är upprättat för hela landet kommer Skatteverket att ändras i folkbokföringen så att du blir folkbokförd på den lägenhet där du bor, i stället för, som idag, enbart på fastigheten.

Mer om syftet med lägenhetsregistret, vika uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnumreringen sker finns att läsa på webbplatsen www.lantmateriet.se.

 

Information om folkbokföringen finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se