Möte på vinden 2015-06-08

Deltagare: Kerstin Berg, Fredrik Hermansson, Joakim Sparredal, Brian Malmberg, Jan Oscarsson och Margaretha Lindborg


Frågor/Fundering på Informationshäftet vindsutbyggnad BRF Bögatan 43
Här följer de svar såsom undertecknad uppfattat. (Inom parentes anges sidan i informationshäftet)

1. (sid 2) Hur många av de berörda är intresserade (2 + 2 + 2 + 3)?
Svar: 7-8


2. (sid 2) Om inte alla är med - vilka alternativ finns?
Svar: Målet är att hela ytan ska byggas om

3. (sid 3) Förhöjd risk vid brand idag - om inte utbyggnaden blir av - vad behöver då göras på vinden för att höja brandsäkerheten?
Svar: Styrelsens ansvar ifall det blir det scenariot

4. (sid 3) Vindsförråd - samma volym erbjuds - vilken är den?
Svar: Ca 11-12 kubikmeter d v s 2-3 ggr större än dagens källarförråd


5. (sid 3) Ev en förenkling genom ett förråd i stället för två - vad gäller?

Svar: Det ska vara endast ett förråd per lägenhet


6. (sid 3) Gallerförråd installeras - kommer att höja säkerheten - på vilket sätt?

Svar: Det blir mer inbrottssäkert


7. (sid 3) Någon förändring av dagens cykellförråd sker inte. Hur är det tänkt då? 
(Barnvagnar?)
Svar: Styrelsens ansvar
Svar från Styrelsen 9/6-15: Vi har ingen färdig plan vad gäller cyklar och barnvagnar


8. (sid 3) Vem ska ansvara för ombyggnaden i källaren - vindsgruppen eller styrelsen?

Svar: Vindsgruppen ansvarar för grovjobbet och styrelsen leder arbetet


9. (sid 4) Takets skick kontrolleras - när gjordes det senast?

Svar: 2009 i samband med att taket då renoverades/byttes.


10. (sid 4) Värmekostnaden stiger inte, men på sid 5 står det ”uppvärmningskostnaderna 
bör vara oförändrade”. Vad gäller? 
Svar: Förklaring gavs att det i samband med isolering av vindstaket gynnar våning tre och därför ”tror” man att uppvärmningskostnaden är oförändrade. På Kvarngärdesgatan steg inte kostnaden dock är inte temperaturen kollad för perioden.

11. (sid 11) Försäljningspriset - vad gäller?

Svar: Det står fel i dokumentet, ska vara 3000,- per kvadratmeter råyta
Följdfråga: då måste det ändras i dokumentet?
Svar: för sent då kallelsen redan är gjord


12. (sid 5) Priser - är det någon praxis som gäller? Vad bestämmer vad?

Svar: Marknadspriset är baserat på sålda bostadsrätter under 2014. Tre st 2:or sålda för 1825000,-. Delat med 53 m2 blir det ca 34500,-/ m2.


13. (sid 5) Under utgifter Föreningen - varför inte de boende som bygger upp (275’/9=30’/
lgh)?

Svar: praxis att föreningen tar denna kostnad

14. (sid -) Vilka hyresintäkter har vi idag för utrymmen i källaren och hur länge?

Svar: Sjöbergs -?   Wikloffs - ?   Tobiasson - 5000,-/mån, uppsagt 2016-01-01

15. (sid 5) Byggkostnaden behöver kalkyleras - finns det något max tax?

Svar: 34500,-/m2 och då ingår kostnad för råvinds- och terassyta


16. (sid 5) Avgiftsutgift per månad för berörd - uträknat hur? Om fler boende i lgh högre 
vattenförbrukning?
Svar: Baserat på var i huset, ingen påverkan ifall fler boenden som påverkar t ex vattenförbrukningen.
Stämmer det med stadgarna???


17. (sid 6) Vad ska vi rösta om? 8 punkter eller 1, eller är 9?™

Svar: 9 punkter


18. (sid -) Ägarbyten - hur hanteras dessa?

Svar: Resp ägare vid stämmotillfället röstar


19. (sid - ) Källarutrymmen: 1:or mindre, 2:or större, 3:or inget alls?

Svar: Lika stora till 1:or och 2:or, mindre till 3:orna


20. (sid -) Föreningsrum, styrelserum, övernattningsrum, gemensamt utrymme?

Svar: ?

21. (sid -) Finns det möjlighet att få se vilka utrymmen som är nya för de ”nya” källarförråden??
Svar: Ja i helgen

Senare svar: kl 20.00 söndag 14/6, Fredrik H visar lediga utrymmen


2015-06-08 Margaretha Lindborg, vån 2, uppgång B