Tänk på föreningens gemensamma kostnader

- Varmvatten- och elförbrukning:
Var sparsam och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och el betalas av föreningen.

 

- Värmeförbrukning:
Reglera inte temperaturen i din lägenhet under vinterhalvåret genom att öppna fönster eller dörrar.