SamlingsFakt

Samlingsfakturering


Du kan välja mellan 3 sätt att samlingsfakturera:
[F1] Med Epost
Väljer du detta alternativ kommer bara de kunder som har Epost-adress att faktureras. Fakturan till varje kund skapas som en pdf-fil och skickas till kunden som Epost. Alla filer sparas på datorn i katalogen \Solfin\Fakturor.


[F2] Utan Epost

Väljer du detta alternativ faktureras bara de kunder som saknar Epost-adress. Du kan då sedan fakturera resten dvs de kunder som har Epost-adress.  Se [F3] Fakt Alla hur dessa fakturor behandlas.

[F3] Fakt Alla
vid detta alternativ faktureras alla kunder oavsett om de har Epost eller ej. Alla fakturor kan visas på skärmen och det går att söka bland dem på skärmen. I detta läge kan de sedan skrivas på skrivare. De kan även sparas på datorn i olika format t.ex pdf-fil. Se Utskrift Crystal Reports.


När du startar en samlingsfakturering så kommer listan ”Fakturerade Kunder” att fyllas på med en rad per kund allt eftersom faktureringen fortskrider. Raden innehåller KundNr, Epostadress (kan var tom) och Fakturanummer.

Dessa rader används då du sänder faktura via Epost. Du kan då, om du önskar, manuellt gå in och titta på varje faktura innan den skickas iväg. Du gör detta genom att dubbelklicka på önskad rad eller välja rad med piltangenten och trycka <enter> eller Backspace.

Följande bild fås:

SF_00Tryck [F3] Fakt Alla


SF_01


Följande bild visas. Det är 3 kunder, alla har epost-adress så det går fort (0,06 sek). Är det väldigt många kunder kan det ta lite längre tid. En bild (som från böran är röd) visas och ett hjul som snurrar. Detta för att se att det händer något. Tryck på OK för att släcka bilden. Under faktureringen fylls listan på rad efter rad och det är helt klart när den gröna skylten visas.


SF_02

Nu visas KundNr, Epost och SFaktNr för det kunder som fakturerats.


SF_03

Vill du skriva ut alla fakturor kan du trycka [F7] Skriv ut alla.

Vill du manuellt titta på  en faktura, som i detta fallet innan den skickas med Epost så dubbelklicka på raden, eller välj rad med piltangent.


SF_04[F7] Skriv ut alla

SF_05
SF_06

SF_07
Det finns nu 4 alternativ. Vi börjar med standardalternativet:


1=Visa/Skriv.

Fakturan visas nu på skärmen och formatet är Crystal Reports .rpt - format.


SF_08SF_09


Utskrift från 1xxxxx

När du visar fakturan på skärmen kan du trycka på symbolen "Exportera". Här kan du då se vilka format som det går att spara fakturan i. I vårt fall är det bara pdf-format som är aktuellt. Crystal Reports eget format har filändelsen ".rpt". Detta är normalt inte läsbart utanför Solfin men det går att gratis ladda ner program fö att läsa dessa filer.


SF_10 (Samf_055)
Välj i stället alternativ:

2 = Printer (Cryst Rep)
Du får samma resultat som i 1 = Visa / Skriv Ut Faktura men skillnaden är att fakuran går direkt ut på standardskrivaren.
Välj

Alternativ 3 Pdf-fil

I detta fallet skapas samma faktura men den skapas som en Pdf-fil och skickas direkt till en webb-läsare, t.ex Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Thunderbird etc.


SF_11


Här kommer SFaktNr 22 som pdf-fil

Här får den nytt nummer.För att sedan kunna skickas per mail

SF_12Välj alternativ 2=Printer (Cryst Rep). Cryst Rep innebär att formatet är Cystal Reports. Se Samf_05. Fakturan går direkt up på standarskrivaren.

Samf_06


Alternativ 4

4 = Skicka Pdf-faktura med Epost. I stället för att PDF-filen (fakturan) skickas til Webb-läsare så skickas den med Epost. Om något går fel får du meddelande om vad som hänt.
Om allt går bra får du meddelande enligt följande:


SF_13
SF_14

[F5] Eposta Alla
SF_15
SF_16
Fakturan visas som pdf-fil i Webb-läsare.
Du får sedan om du vill skicka som Epost.


SF_17

SF_18
SF_19  Räknare uppdaterad.
SF_20SF_21

Oavsett du sänder fakturor via Epost eller ej eller om du vill hoppa över de manuella stegen där du visar och kontroller fakturorna så kan du alltid använda [F7] Skriv ut alla eller [F8] Välj Utskr Gränser.

Med [F7] Skriv ut alla skrivs alla nu behandlade fakturor ut på skärmen.
Med [F8] Välj Utskr Gränser får du själv välja gränser för fakturanummer du vill skriva ut.

Sammanfattning: Om du vill hoppa över de manuella stegen så sker följande. Starta samlingsfakureringen. Vänta på att listan fylls på och bilden kommer upp att faktureringen är klar. Använd sedan [F8] för att skriva ut alla fakturor. Du kan därefter trycka [F5] Eposta alla, där alla fakturor epostas til alla som har Epost-adress får en Epost-faktura (PDF-fil). I detta fall får du dessutom dessa fakturor utskrivna tillsammans med de andra så i det fallet får man se till att inte skicka en faktura med vanlig post också.
För att undvika detta är det lämplig att göra faktureringen i 2 steg.


Steg 1 fakturera bara de kunder som har Epost-adress,  [F1]  Med Epost. Eposta sedan alla med [F5] Eposta Alla.

Steg 2 fakturera alla kunder [F3] Fakt Alla. Detta går ju bra eftersom alla andra kunder redan är fakturerade. Du kan i detta fallet även välja [F2] Utan Epost vilket ger samma resultat. Annvänd sedan [F7] eller [F8] för att skriva ut.


Det är en smaksak hur man vill välja ordningen för faktureringen.


Du kan skriva ut "gamla" fakturor hur många gånger som helst. Är du i denna programdelen använder du [F7] där du anger gränser för fakturanummer för utskrift.
Denna funktion finns även i programdelen Registerunderhåll/SamFaktReg.


Det kan också nämnas att du kan skriva ut "gamla" Följesedlar, Offerter och Kontantnotor hur många gånger som helst.
Detta gör du under Registerunderhåll/FsedelRegister.