FsedelRegisterFsedelRegister_00


Detta är utgångsbilden för "FsedelRegister". På denna bild kan du visa: FsedelRegister, KontantRegister eller OffertRegister. Valet görs i "Dropdown-boxen" till höger.

Här är valt FsedelRegister men funktionen är samma för alla val.
Den senaste Följesedeln i kronologisk ordning visas vid start.

Nedan visas alla sålda artiklar som ingår i "OrderNr" (FsedelNr) 214.
Av bilden framgår att denna följesedel ännu ej är fakturerad. SamlingsFakturaDag blank och "SFakturerad=False.

Jag använder omväxlande "OrderNr", "FsedelNr". Dessa är samma sak och lite beroende på vilket register jag arbetar i (Fsedel/Kontant/Offert).
FsedelRegister01
Du kan använda funktionstangenterna [F5] till [F8] för att bläddra mellan "OrderNummer".
Du kan även ange ett "OrderNummer" i sökfältet "Sök OrderNummer" och trycka [enter].

Ibland händer det att kunden vill lämna tillbaka en vara. Om fakturering redan gjord så sker detta genom en kreditfaktura.
Om fakturering inte är gjord kan man ta bort orderrader från följesedel.

Jag trycker [F10 OrderRad] för att flytta fokus till tabellen med orderrader.
alt 1) Jag går med [Pil Ner] och trycker [Tab]
alt2) Jag dubbelklickar på orderrad.
Jag får då följande meddelande:FsedelRegister_02 (borttagen)

FsedelRegister_03 (borttagen)

FesedelRegister_04

Jag letar nu i stället upp "OrderNr" 215 som inte är fakturerad.
Jag trycker [F10 OrderRad] för att flytta fokus till tabellen med alla orderrader.
alt 1) Jag går med [Pil Ner] och trycker [Tab]
alt 2) Jag dubbelklickar på orderrad.
Jag får då följande meddelande:
FsedelRegister_05

Jag trycker [OK] för att bekräfta borttag av OrderRad och får meddelandet att orderraden borttagen. Nu finns 2 orderrader kvar till faktureringen.
Motsvarande borttagna antal korrigeras genom att uppdatera artikelns lagersaldo.
Alla orderrader kan tas bort. Kvar blir en tom följesedel som inte kan tagas bort för att för redovisningens skull, inte lämna tomrum i nummersekvensen
FesedelRegister_06

Jag tar bort ytterligare en rad och försöker nu ta bort även sista orderrad.
FsedelRegister_07

Efter att sista orderrad borttagen får jag meddelande att hela följesedeln tas bort.
När jag sedan bläddrar i registret får jag meddelande om att OrderNr 215 saknas.
Så länge fakturering ej är gjord kan detta ske på "Följesedelsnivå". Efter fakturering är detta inte möjligt (se bild FsedelRegister_02).
FesedelRegister_08

Var jag än befinner mig i registret kan jag alltid skriva ut följesedeln som visas på skärmen. Det är samma "original" som skapades första gången i "Försäljning".
Väljer jag "0" visas följesedeln på skärmen. Väljer jag "1" kommer utskriften ske till "standardskrivaren", oftast en skrivare på kontoret. I mitt fall är utskriften styrd till en fil på datorn.
FsedelRegister_09

Jag får nu möjligheten att bestämma vilken filkatalog eller annan enhet t.ex USB-minne som utskriften sker till.
Jag kan även bestämma vilken typ av utskrift.
Jag väljer förvald typ som är en pdf-fil.Slut