Bearbetning/FakturaViaBgMax


FakturaViaBgMax


Läs om BgMax-filer i Rapporter/LäsBgMax


Tryck på F1 för att söka upp BgMax-filen.


FVBG_00.jpg

Jag väljer nu BgMax-filen.


FVBG_01.jpg

Tryck F2 för att läsa in BgMax-filen


FVBG_02.jpg

I vänstra kolumnen visas nu det uppgifter som kunden matat in. Det skall vara fakturanumret. Ibland förekommer annan information i detta fält, se FVBG_06.jpg där kunden skrivit in "faktnr 2782+ faktnr 15 ku". Detta är vad som fått plats i inmatningsfältet. Kunden avser 2 fakturor 2782 och 15 och det inbetalade beloppet avser summan av båda dessa fakturor.

Programmet försäker nu på bästa sätt tolka fältet och plockar ut sifffrorna från vänster till höger i fälte och ignorerar andra tecken. I nedanstående fall är det inga problem. Här är det fakturanummer 25, 5, 27 som visas i vänstra kolumnen.


Inbetalningsbelopp, KundNamn, Betalningsdag och ett fält med inbetalningar där dessa är kundens summerade inbetalningar.


Den enda kolumn som kan påverkas här är den andra från vänster.


Om inte fokus redan är på denna kolumn så tryck F3 för att ställa fokus och använd piltangenter för att gå upp och ner i fälten. Tryck sedan <enter> för att välja fält.
Det går också bra att direkt dubbelklicka med musen på fältet.


FVBG_03.jpg


Nu bekräftar programmet först att det är fakturanummer 5 som avses.
Tryck <enter>


FVBG_04.jpg


Programmet öppnar nu "SamFaktReg" och lägger in Betaltyp, Inbetalningsdatum och Belopp i kolumnerna "Betalning" och BgMax".
Om alla uppgifter stämmer (som i fallet nedan) behöver du bara trycka [F4] Utför Betalning. Du kan samtidigt godkänna denna faktura.
Fältet Godkänd växlar då från Rött till Grönt.

Det som står under kolumnen Betalning är föreslagna uppgifter. Innan du bekräftar betalningen kan du ändra dessa med [F1] Betaltyp, [F2] Betaldatum och [F3] Betalbelopp.


Om inte fakturanummer stämmer kan du söka upp andra fakturanummer. Uppgifterna i fältet BgMax står hela tiden kvar så att du kan se de ursprungliga uppgifterna.


Du avsluta detta program och återgå genom [F12] Avsluta.


FVBG_05.jpg


Nu kan vi se att denna faktura är behandlad.
Man kan starta om BgMax-filen med [F1] hur många gånger som helst och förflytta sig till "SamFaktReg" för att kontrollera uppgifter.FVBG_09
I följande fall är fältet för kundens fakturauppgifter mer svårtolkat. Programmet hämtar siffrorna ur fältet och fakturanummer blir då 278215. Då den bara kan hantera ett fakturanummer i taget så går det nu innan man går till "SamFaktReg" att välja fakturanummer.


FVBG_06.jpg


Jag valde nu fakturanummer 15. Detta verkar mer rimligt.


FVBG_07.jpg


Här kan vi nu se att det batalats in 357,00 medan fakturan är på 303,00. Differensen avser alltså då en en annan faktura. Vi godkänner denna och och går tillbaka "FaktViaBgMax" och söker på det andra fakturanummert i kundens inmatningsfält.


FVBG_08.jpg


xxxxxxxxxxxxx