Utrymmet för våra cyklar svämmar ofta över både inne och ute. Problemet blir att vi tvingas ställa dem i källargången vilket strider mot våra brandsäkerhetsregler. Vi behöver hitta lösningar för att få plats med alla våra cyklar.

För barnvagnar har vi ännu inget lämpligt utrymme så här behöver vi också hitta en lösning.

Antalet cykelplatser inne och ute är inventerade och Styrelsen har fått denna information. De jobbar med frågan.

Har du några idéer/förslag på lösningar för cyklar?

Har du några idéer/förslag på lösningar för barnvagnar?

Tyvärr väsnas ytterdörrarna vid stängning.
Detta är väldigt störande. Speciellt för de som bor i första våningen.

Har du några förslag/idéer på vad vi kan göra för att dämpa oljudet?

Störande ljud/buller från tvättstugan. Vad kan vi göra för att förbättra miljön för de som berörs? Frågan har kommit upp på flera årsmöten.

Har du något förslag?